V Szkoła Techniki Próżniowej

pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Próżniowego

oraz

Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM

Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

 

Kraków, dn. 9-12 września 2013r.

 

Z a p r o s z e n i e

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 09-12 września 2013r. organizowana jest już V Szkoła Techniki Próżniowej (VSTP) w Krakowie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Próżniowego oraz Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcona podstawom techniki próżniowej.

Szkolenie przeznaczone jest dla polskich techników, inżynierów produkcji, młodszych pracowników naukowych oraz studentów odpowiedzialnych za bezpieczną obsługę, instalację i użytkowanie sprzętu próżniowego w przemyśle oraz w laboratoriach edukacyjnych i badawczych. Celem kursu jest rozszerzenie wiedzy oraz zrozumienie podstawowych procesów fizycznych niezbędnych dla technologii próżniowych, dostarczenie praktycznej wiedzy potrzebnej dla codziennej obsługi urządzeń próżniowych oraz pomiarów próżni, jak również wprowadzenie kursantów w wybrane zagadnienia procesów technologicznych wymagających zastosowania urządzeń próżniowych. Kurs zakończy się testem kwalifikacyjnym obejmującym zagadnienia przedstawiane w trakcie trwania kursu. Uczestnicy, którzy zaliczą test z wynikiem pozytywnym otrzymają certyfikat parafowany przez Polskie Towarzystwo Próżniowe.

Szkolenie jest zintegrowane z Kongresem Polskiego Towarzystwa Próżniowego, które odbywać się będzie w dniach od 12-15 września 2013r. Zapraszamy wszystkich uczestników kursu do udziału w Kongresie PTP. Dla uczetników V STP oraz Kongresu PTP proponowane są ceny specjalne na oba przedsięwzięcia. Dodatkowe rabaty przewidziane są dla członków Polskiego Towarzystwa Próżniowego, którzy są już członkami lub złożą deklarację członkowską i opłacą składkę roczną do końca lipca 2013.