V Szkoła Techniki Próżniowej

pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Próżniowego

oraz

Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM

Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Kraków, dn. 9-12 września 2013r.

 

V Szkoła Techniki Próżniowej jest organizowana w dniach 09-12 września 2013 r. w Krakowie i będzie stanowić imprezę towarzyszącą (działanie wprowadzające) do V Kongresu Polskiego Towarzystwa Próżniowego, dzięki czemu uczestnicy Szkoły będą mogli uczestniczyć również w Kongresie PTP. Wykłady będą odbywać się w sali seminaryjnej Instytutu Odlewnictwa położonego w odległości 600m od hotelu City w którym są zarezerwowane pokoje dla uczestników oraz będzie odbywał się V Kongres Polskiego Towarzystwa Prózniowego wraz z wystawą producentów aparatury próżniowej.

Kongres odbędzie się w dniach 12-15 września 2013 w Hotelu City w Krakowie i jest połączony z Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym Towarzystwa w związku z zakończeniem działalności organów Towarzystwa w kadencji 2010-2013. Organizatorem Kongresu będzie Instytut Elektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. V Kongres PTP odbędzie się pod patronatem 4 Sekcji Tematycznych Towarzystwa, które są odpowiedzialne za jego program naukowy, w tym za 4 poszczególne sesje tematyczne. W każdej sesji tematycznej przewiduje się głównie referaty zaproszone. Pozostałe prace - doniesienia z prac własnych zostaną zostaną zaprezentowane w trakcie dwóch planowanych Sesji Plakatowych. Przewiduje się też Sesję Wystawców aparatury próżniowej.

Nawiązując do uprzednio organizowanych STP podstawowy zakres szkolenia nie ulegnie zmianie.Planowane jest również zorganizowanie sesji poświęconych wybranym zagadnieniom, takim jak np.:

  1. nanoszenie cienkich warstw w warunkach laboratoryjnych jak i przemysłowych z uwzględnieniem techniki magnetronowej,

  2. zastosowanie techniki próżniowej w chłodnictwie i klimatyzacji,

  3. technika próżniowa w przemyśle spożywczym,

  4. technika próżniowa w przemyśle energetycznym,

  5. technika próżniowa w przemyśle ciężkim i samochodowym,

  6. technika próżniowa w przemyśle budowlanym,

  7. zastosowania techniki próżniowej w aplikacjach zgłaszanych przez uczestników,

  8. aparatura naukowo-badawcza.

Prosimy o zastanowienie się i podanie zakresu tematycznego, którym jesteście Państwo szczególnie zainteresowani – prosimy wybrać co najwyżej 2 tematy z listy podanej powyżej i ewentualnie opisać zakres tematyki, którą chcielibyście Państwo poznać dokładniej, jeśli takowa nie występuje w spisie tematów, które będą omówione w trakcie trwania szkolenia.

Przewiduje się zorganizowanie paneli dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom nurtującym uczestników STP, umożliwiających wyjaśnienie zagadnień istotnych dla wąskich grup uczestników. Prosimy o określenie zagadnień istotnych z punktu widzenia Państwa zastosowań na formularzu rejestracyjnym lub o wybranie pozycji z listy powyżej zamieszczonej.