Harmonogram V Szkoły Techniki Próżniowej

Kraków 2013

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu zarówno w zakresie tematycznym jak i osobowym.

Wszelkie zmiany będą podawane na stronie V STP.

 

Zajęcia odbywać się będą w sali konferencyjnej Instytutu Odlewnictwa

ul. Zakopiańska 73, Kraków

 

9 września 2013

Godzina

Nr tematu

Temat

Czas trwania

Prowadzący

9:00

 

Oficjalne otwarcie V Szkoły Techniki Próżniowej

0:15

Prof. Jacek Szuber

9:15

 

Informacje organizacyjne

0:15

Dr J.Budzioch

9:30

1

Technika próżni - pojęcia podstawowe i zjawiska - cz.1

1:30

Dr Jacek Marzec

11:00

 

Przerwa kawowa

0:30

 

11:30

1

Technika próżni - pojęcia podstawowe i zjawiska - cz.2

1:30

Dr Jacek Marzec

13:00

 

Przerwa obiadowa

1:00

 

14:00

2

Wytwarzanie próżni cz. 1 – podział pomp próżniowych, pompy próżni wstępnej

1:30

Prof. Andrzej Hałas

15:30

 

Przerwa kawowa

0:30

 

16:00

2

Wytwarzanie próżni - część 2 – pompy wysokiej próżni, porównanie pomp wysokiej próżni

1:30

Prof. Andrzej Hałas

18:00

 

Kolacja

 

 

 

10 września 2013

Godzina

Nr tematu

Temat

Czas trwania

Prowadzący

9:00

1.20, 1.21

Przewodność kanału próżniowego i elementy projektowania układow  próżniowych

1:30

Dr inż. Konstanty Marszałek

10:30

 

Przerwa kawowa

0:30

 

11:00

3,4

Systemy pompowe – ogólne zasady doboru pomp;

Odpompowanie komór próżniowych – dobór pomp próżniowych

1:00

Dr Janusz Budzioch

12:00

 9

Zastosowanie UHV w aparaturach badawczych

0:30

Mgr inż. Anna Dudek

12:30 

 

Pomiar ciśnień parcjalnych

0:45 

Dr Janusz Budzioch

13:15

 

Przerwa obiadowa

1:00

 

14:15

5

Pomiar ciśnień całkowitych

1:30

Prof. Andrzej Hałas

15:45

 

Przerwa kawowa

0:30

 

16:15

8

Systemy pompowe;

Sterowanie pracą pomp, regulacja poziomu próżni, zabezpieczenia itp.

1:00

Dr Janusz Budzioch

19:00

 

Uroczysta kolacja w centrum Krakowa

 

 

 

 

11 września 2013

Godzina

Nr tematu

Temat

Czas trwania

Prowadzący

9:00

 

Nanoszenie cienkich warstw w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych z uwzględnieniem techniki magnetronowej

1:30

Dr inż. Konstanty Marszałek

10:30

 

Przerwa kawowa

0:30

 

11:00

6.1, 6.2

Komponenty próżniowe

0:45

 Marcin Grzywacz

11:45

 

Przemysłowe zastosowania próżni

1:30

Dr inż. Konstanty Marszałek

13:15

 

Przerwa obiadowa

1:00

 

14:15

9

Omówienie zagadnień zgłaszanych przez uczestników

0:45

 Dr Janusz Budzioch

15:00

7

Detekcja nieszczelności

0:45

Dr Artur Kajoch

15:45

 

Przerwa kawowa

0:30

 

16:15

10

Szkolenie z zakresu wykrywania nieszczelności - zajęcia praktyczne  

1:30

Dr Janusz Budzioch

Dr Artur Kajoch

18:00

 

Kolacja

 

 

 

 

12 września 2013

Godzina

Nr tematu

Temat

Czas trwania

Prowadzący

9:00

 

Test sprawdzający

0:45

Dr Janusz Budzioch

9:30

 

Zwiedzanie Instytutu Odlewnictwa - próżnia w odlewnictwie

1:30

 

11:00

 

Przerwa kawowa

0:30

 

11:30

 

Odpowiedzi na pytania uczestników.

0:30

Dr Janusz Budzioch

12:00

 

Wręczenie dyplomów i oficjalne zakończenie szkolenia

1:00

Prof. Jacek Szuber

Dr Janusz Budzioch

13:00

 

Obiad

1:00

 

 

Osoby zgłaszające swój udział w V Kongresie Polskiego Towarzystwa Próżniowego będą mogły uczestniczyć w Kongresie. Kongres zaczyna się po zakończeniu V STP.