Wykładowcy:

  Prof. dr hab. Andrzej Hałas (ur. 18 paździenika 1934 w Poznaniu) – elektronik, specjalista technologii próżniowych.

  W latach 1956-1962 był kierownikiem pracowni we Wrocławskim Oddziale Przemysłowego Instytutu Elektroniki; w latach 1968-1977 wicedyrektorem, a od 1977 do 1981 dyrektorem Instytutu Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej. Od 1982 do 1987 pełnił obowiązki prorektora Politechniki Wrocławskiej. W 1983 roku nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1996 powołano na stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1978-1981 Andrzej Hałas pełnił obowiązki wicedyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Unitra-Dolam.

  Doskonały pedagog i wykładowca biorący udział we wszystkich Szkołach Techniki Próżniowej.

   

  Dr inż. Konstanty Marszalek (1953) - AGH Fizyka ciała stałego, wykładowca próżni, technologii
  cienkowarstwowych, inżynierii materiałowej w elektronice oraz fizyki.

  Projektant i wykonawca urządzeń próżniowych wsadowych i potokowych dla wielu zakładów
  przemysłowych. W ramach współpracy z firmami próżniowymi pełnił funkcję konsultanta technicznego i
  serwisowego w Saint Gobain, Guardian, Valeo,PCO, Magneti Marelli, JZO, Budimex, Daglass, Dexpol oraz szeregu firm z sektora MSP etc.

  Realizator wielu projektów naukowych z zakresu próżni i technologii cienkowarstwowej finansowanych przez instytucje Państwowe MNSWiT, KBN, NCN i NCBiR w kraju i poza granicami (RFN, Finlandia).

  Wykładowca na poprzednich Szkołach Techniki Próżniowej.

   

  Dr Jacek Marzec (ur 1965) - fizyk, uprawiana dziedzina - fizykochemia ciała stałego. Absolwent Wydziału Fizyki UJ w Krakowie specjalności Optyka Atomowa, dyplom w grupie Prof.M. Szymońskiego w dziedzinie fizyki powierzchni. Doktorat z fizyki ciała stałego na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AGH w Krakowie. Adiunkt na Wydziale Energetyki i Paliw AGH.

  Wieloletni przedstawiciel i konsultant naukowy w Polsce amerykańskiej firmy KurtJLesker Co. Ltd. produkującej i dostarczającej osprzęt próżniowy.

   

  Dr Janusz Budzioch - MEASLINE

  Organizator V Szkoły Techniki Próżniowej.

   

  W przypadku zgłoszeń przez uczestników tematów wykraczających poza zakres podstawowy skład wykładowców może ulec rozszerzeniu.